Polytech Industry Co.,Ltd. ผลิตชิ้นส่วนยาง ยางแผ่น,ยางโปรไฟล์,ยางเอ็กทรูชั่น,ยางทนกรดด่าง,ยางทนก๊าซLPGNGV,ยางทนสารเคมี,ยางทนไฟ,ยางทนความร้อน

  


   ยาง Bellow
   ยาง Bushing
   ยางไดอะแฟรม
   ยางกันฝ่น
   ยาง Extruded Profile & Extrusion
   ยางปะเก็น
   ยาง Grommet
   ยางท่อ
   ยาง Lining
   ยางโอริง
   ยางออยซีล
   ยาง Packing
   ลูกกลิ้งยาง
   ยางซีล
   ยางฟองน้ำ

   ยาง food grade and pharmaceutical grade

 Pharmaceutical Rubber parts

  
 

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด   

 Polytech Industry Co.,Ltd.

VISSION

 

  เป็นผู้นำการรับผลิตชิ้นส่วนยางตามแบบ  /เกรดพิเศษ/   New Design   ภายใน  5 ปี

 

MISSION

1.       ผู้เชี่ยวชาญรับผลิตชิ้นส่วนยาง ตามแบบ/เกรดพิเศษ/ New Design   เช่น ยางฟองน้ำ , ปะเก็น , ไดอะแฟรม ,ซีล ,โอริง, ยางโปรไฟล์  และชิ้นยางประเภทอื่น เป็นต้น

2.    ผู้เชี่ยวชาญรับผลิตชิ้นยางเกรดพิเศษต่างๆ เช่นยางนำไฟฟ้า,ยางกึ่งนำไฟฟ้า,ยางฉนวนไฟฟ้า , ชิ้นส่วนยางทางการแพทย์, ยางฟู้ดเกรด (Rubber Food Grade),ยางทนสารเคมี, ยางทนกรด-ด่าง, ยางทนความเย็น, ยางทนไฟ, ยางทนก๊าซ NGV/LPG เป็นต้น

3.    ทีมงานการผลิตชิ้นส่วนยางชำนาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ ทำให้เราส่งมอบสินค้าคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ราคา/จำนวนการผลิตที่สามารถยืดหยุ่นได้ การบริการรวดเร็ว จัดส่งสินค้าตรงเวลา ความรับผิดชอบ การรับประกันสินค้าทุกชิ้นงาน  เพื่อตอบทุกความต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

4.      เทคโนโลยีการผลิต/เครื่องจักรทันสมัย หลากหลาย  เช่น Compression/ Injection / Extrusion เพื่อตอบทุกความต้องการงานสั่งทำชิ้นส่วนผลิตภันณ์ยาง

 

สถานที่ตั้ง สาขาสำนักงานใหญ่  : 54/20  หมู่ 8 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73210

 

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร0 1055 48102 82 5 

 

Tel: +66(0)-2-482-7051  MB : +66(0)86-307-7319  Fax: +66(0)2-482-7052

 

 

Website

 

 

สินค้าและบริการ 

  • Custom Rubber Products
  • OEM Service Offered
  • Rubber Mold Design/Masking
  • Rubber Compound Material

 

            
 
 
 
 
 
Online:  1
Visits:  186,132
Today:  3
PageView/Month:  8